Retour- en garantievoorwaarden

Het kan voorkomen dat u geleverde producten wilt retourneren. Hiervoor zijn de hieronder vermelde retourvoorwaarden van toepassing. Ook kan het voorkomen dat geleverde producten niet deugdelijk zijn waardoor u aanspraak wilt maken op garantie. Hiervoor zijn de hieronder vermelde garantievoorwaarden van toepassing.

 

Retourvoorwaarden

Bij Freriks BV heeft u het recht om uw bestelde producten te retourneren. Wij hanteren een retourtermijn van twee (2) maanden, ingaande op de datum van levering. De producten dienen met alle geleverde toebehoren geretourneerd te worden. Daarnaast dienen de producten in de originele staat en in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. De verpakking mag nooit meer dan redelijkerwijs benodigd voor het openen van het artikel beschadigd zijn. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de waardevermindering van het product in rekening gebracht worden. Uitgesloten van retourrecht zijn producten welke gebruikt en/of beschadigd zijn, producten welke op maat gemaakt of besteld zijn of producten welke houdbaarheidsdatum verstrijkt binnen twee (2) maanden na de retouraanvraag.

Retourprocedure

  1. Uw retouraanvraag dient u aan te melden bij uw vertegenwoordiger.
  2. Indien de producten aan de voorgeschreven retourvoorwaarden voldoen, vult de vertegenwoordiger een OHODR (ophaalopdracht) in via onze webshop.
  3. De te retourneren producten worden in overleg met uw vertegenwoordiger bij u opgehaald. Uw vertegenwoordiger draagt zorg voor het transport richting ons magazijn in Heerde.
  4. Onze binnendienst beoordeelt binnen twee weken na levering in Heerde de geretourneerde producten en gaat over tot het afhandelen van uw retour door middel van een creditnota. Indien de geretourneerde producten niet worden geaccepteerd, neemt de binnendienst contact met u op over de afhandeling.

 

Garantievoorwaarden

Wij geven om onze producten en doen er uiteraard alles aan om deze in goede conditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat u aanspraak wilt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding te maken aan ons hierover. Indien het gebrek binnen de garantie valt, zullen wij kosteloos zorg dragen voor de reparatie of vervanging.

Garantieprocedure

  1. Uw garantieaanvraag dient u aan te melden bij uw vertegenwoordiger.
  2. Uw vertegenwoordiger vult een OHODR (ophaalopdracht) in via onze webshop.
  3. De producten worden in overleg met uw vertegenwoordiger bij u opgehaald. Uw vertegenwoordiger draagt zorg voor het transport richting ons magazijn in Heerde.
  4. Onze binnendienst beoordeelt binnen twee weken na levering in Heerde de geretourneerde producten en neemt contact met u op over de afhandeling.

 

Vragen?

Heeft u vragen over ons retour- of garantiebeleid? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op