Reinigen & Desinfecteren

De professionele dierhouder stelt in het belang van mens en dier hoge eisen aan de hygiëne op zijn bedrijf.

Agro TopShop heeft haar assortiment en partnerkeuze op deze behoefte afgestemd.