Anoxia

Een waardig einde voor ieder dier

Waar dieren leven, gaan dieren dood. Soms gepland - bij de slacht- en soms ongepland - bij uitbraken van dierziekten en als dieren niet meer levensvatbaar zijn. De dood is inherent aan het leven. Anoxia vindt dat de bestaande methodes beter kunnen, beter moeten. Alle schakels in de keten hebben de verantwoordelijkheid om daar zorg voor te dragen. Want elk dier verdient een waardig levenseinde.

In de pluimvee-sector en bij varkenshouderijen wordt gewerkt met euthanasie methoden die voor zowel boer, medewerker als dier stressvol zijn.

Vooral bij varkens zijn de eerste uren na de geboorte belangrijk voor een uitval. Ophef over toegenomen biggensterfte legt een gevoelige zenuw bloot: de agrarische sector worstelt met communiceren over moeilijke thema’s.

Ondernemers in de sector zijn zich bewust van het belang van openheid en maatschappelijke betrokkenheid, maar vinden het omgaan met maatschappelijk gevoelige thema’s nog vaak lastig. Ethische vragen worden uitgelegd als economische keuzes en daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de beleving van burgers. De recente reactie van de sector op de toename van de biggenuitval is een voorbeeld. De burger heeft geen boodschap aan antwoorden rond economie of markt. Die wil vooral weten of boeren goed voor hun dieren zorgen. Daar moet de sector actief op inspelen. Anoxia wil hieraan een bijdrage leveren met een alternatieve waardige methode .

De belangrijkste pijler onder communicatie van moeilijke onderwerpen is het besef dat er écht iets moet veranderen. Dat moet de sector zelf doen.

Bedrijven met de laagste uitval behoren tot de betere. Maar er is altijd een spreiding.

Anoxia wil hieraan een bijdrage leveren met een alternatieve waardige methode.

Innovatie van de natuur

De innovatieve technologie van Anoxia maakt gebruik van een element dat van nature aanwezig is in de lucht.

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof. Met stikstof uit de lucht maken we schuim dat is gevuld met 99% stikstof. Onderdompeling in dit zuurstoflarme schuim leidt, zonder dat het dier daar iets van merkt, heel snel tot bewusteloosheid. En na enkele minuten tot een pijnloze dood. Zonder doodsstrijd, zonder onnodige stress.

Zo draagt het innovatieve systeem van Anoxia bij aan een beter dierenwelzijn, betere werkomstandigheden voor de betrokkenen en een beter imago voor de sector veehouderijen en slachterijen.

De techniek is simpel en schaalbaar op het bedrijf.

De eigen schuimtechniek van Anoxia is ontwikkeld voor de veehouderij.

Bekijk hier hoe de methode werkt

Artin Doppenberg, zeugenhouder in Putten, werkt met Anoxia sinds augustus 2017

De Producten

Sysyteem AE230

Inhoud container: 230 liter voor maximaal 1 - 12 biggen (<20 kg.)

Type stikstofunit: lichtgewicht (300 bar fles; 5,2 m3 nuttige inhoud))

Systeem AE600-01

Inhoud container: 600 liter voor maximaal 36 biggen (<1 kg.) of 6 biggen (<5 kg.) of 1 varken (<50 kg.)

Type stikstofunit: lichtgewicht fles of grootverbruik generator (8 m3/ uur, 7 bar)

Grootverbruik stikstofgenerator

Zelfstandig, onsite N2 genereren en bufferen!

Speciaal ontwikkeld door Parker Hannifin voor gebruik van de grote units van Anoxia in de stal,

Geavanceerde technologische stikstofgas generator voor industrieel leidende prestaties.

Bron voor toenemende productiviteit, duurzaamheid en efficiency.

NITRO Source voorziet in gas van 95% tot 99 % stikstofpuurheid Grootverbruik: max. 8m3/uur, 7 bar. Te gebruiken in combinatie met AE600-01. Vraag advies en een offerte aan voor de optimale combinatie

De voordelen op een rij

Ook al manage je je bedrijf nog zo goed, er zullen altijd dieren ziek worden of ze raken gewond. Om verder lijden te vermijden, zullen deze dieren op legale wijze geëuthanaseerd moeten worden en op een zo humaan mogelijke wijze. Zonder stress voor uw dieren!

De meeste methoden zijn voor uw medewerkers erg belastend wat hun welzijn betreft. Een belangrijk voordeel is dus dat u uw medewerkerstevredenheid binnen het bedrijf enorm kunt vergroten met de Anoxia techniek. Medewerkers zijn eenvoudig te trainen en zo kan met hulp van de dierenarts de methode snel in uw bedrijfsgezondheidsplan worden opgenomen.

En niet onbelangrijk, met de toenemende kritische blik van consumenten naar onze industrie, neemt u een belangrijke stap om het imago van uw bedrijf te vergroten en te boeren op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze.

De methode is tevens erg snel (verdoving binnen 15-25 seconden) en is goedkoper dan bestaande toegelaten methoden. Immers stikstof zit gratis in de lucht!

Daarnaast is de techniek zeer goed schaalbaar binnen uw bedrijf. Of het nu gaat om beperkte euthanisering of zelf op grote schaal (denk aan ruimingen), dat is allemaal met dezelfde techniek goed mogelijk.

Samenvattend: beter voor uw dieren, beter voor uw medewerkers, kortom beter voor u en uw klanten

Starten met Anoxia

Neem contact op voor advies of een aanbieding afgestemd op uw bedrijf. Bel 0492 51 84 12

of Klik hier voor het sturen van een email