Gebruik van slachtblikken vanaf 1 januari 2019

Op grond van de regelgeving ter bescherming van het dierenwelzijn is het toegestaan om twee ingrepen in het kader van identificatie en registratie (I&R) aan te brengen. Zeugen, gelten en beren hebben in de praktijk al twee merken. Daar kwam op het einde van de rit nog een extra slachtblik bij. Dit is vanaf 1 januari 2019 niet meer toegestaan.

Erkend gebruiksmerk

Zeugen die nog voor 1 januari 2019 voorzien zijn van een niet erkend bedrijfsmerk dienen bij afvoer in de toekomst naar het slachthuis nog steeds voorzien te worden van een slachtblik. Daarvoor blijft een aantal van maximaal 3 ingrepen toegestaan.

Zeugen die vanaf 1 januari 2019 worden toegevoegd aan de zeugenstapel kunnen direct gemerkt worden met een (wit) gebruiksmerk dat is erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit witte gebruiksmerk vervangt het slachtblik en beperkt daarmee het aantal ingrepen.

Specificatie

De specificatie komt overeen met het I&R merk echter de kleur is wit.

Hoge kwaliteit identificatie

Verlengde pen

Metalen punt

Combineerbaar met transponders

Vrouwelijke delen in meerdere kleuren

Flexibel

Hitte bestendig

LNV bedrukking